_______________________________________________________________________________________________________________________

8/24/2015

Hârâbî Dîvanı | Gazel | 01

Ilya Repin | Barge Haulers on the Volga | 1870-73
Feleğin lütfu hepi câhil ü nâdân olana / Yağdırır derd ü belâyı kâmil-i irfân olana
Anladık ki zerre kadar rahat u râğbet yoğimiş / Bu fenâhâne-yi kâşânede herdem mihmân olana

Ahmed Edîb Hârâbî | Hârâbî Dîvanı | Can Yayınları | 687 s.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder