_______________________________________________________________________________________________________________________

8/29/2015

Ergun Kocabıyık | Kendini Ötekinde Tanımak

Salvador Dali | Paranoiac Visage | 1935
Göz sayesinde insan kendinin dışına çıkabilir, dünyaya açılabilir. Gözden dışarı bakanın kim olduğu sorusunu yanıtlamanın yolu ise gözden içeri bakmaktır. Fakat bu kapının eşiğinde önemli bir sorun bütün heybetiyle karşımıza dikiliverir: kendimize doğrudan bakamayız; ağız nasıl kendini yiyemez ise göz de kendi bakışının doğrudan nesnesi olamaz. Bu nedenledir ki, kendimize bakmak için başkasına mecburuz. Başkasına bakmak ise onu anlamayı, yorumlamayı ve çözümlemeyi gerektirir; çünkü başka olan, kendini ancak kültürel [bedensel, dilsel, sanatsal vb] bir bütünün aynasında ortaya koyar. Yüz, ötekinin belirişidir. Öteki, yüz ile tecelli eder. [s.5]

Ergun Kocabıyık | Aynadaki Narkissos | Boğaziçi Üniversitesi Yayınları | 239 s.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder